ABOUT US

NO.1
DELIVERY SERVICE
COMPANY IN JAPAN.

ALL FOR THE CUSTOMERS

ปรัชญาการจัดการ

ปรัชญาองค์กรของกลุ่มยามาโตะเริ่มต้นจาก "ค่านิยมหลัก" ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2474 และประกอบด้วยสามเสาหลัก:
"ปรัชญาการจัดการ""จุดยืนขององค์กร" และ "หลักจรรยาบรรณของพนักงาน" แต่ละข้อระบุไว้อย่างชัดเจนดังนี้

1. "ปรัชญาการจัดการ" อธิบายวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม Yamato และทิศทางที่เราควรทำในฐานะองค์กร
2. "จุดยืนขององค์กร" รวมถึงคำมั่นสัญญาที่ Yamato Group มอบให้กับสังคมและสิ่งที่เราจะทำเพื่อเติมเต็มให้สำเร็จ
3. "หลักจรรยาบรรณของพนักงาน" อธิบายวิธีที่พนักงานของกลุ่ม Yamato ควรคิดและดำเนินการในกิจกรรมประจำวันตามหลักปรัชญาองค์กร
Yamato Group แบ่งปันปรัชญาองค์กรนี้กับพนักงานในกลุ่มของเราทุกคน และจะยังคงเป็น
"บริษัทที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน" "บริษัทที่พนักงานของเราสามารถภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งเสมอ" และ "องค์กรที่สังคมไว้วางใจ"

PLAY
PAUSE
SOUND OFF
SOUND ON

CORE VALUE

ค่านิยมหลักของเรา

ค่านิยมหลักของเราประกอบไปด้วย

ค่านิยมหลักของบริษัทแม่ของเราที่ประเทศญี่ปุ่นก่อตั้งขึ้นในปี 2474 ได้รวมเอาบทเรียนอันทรงคุณค่าทั้งในปัจจุบันและอนาคต เราถือว่าค่านิยมหลักเหล่านี้เป็นจิตวิญญาณที่เปิดตัวบริษัทและจะส่งต่อวิสัยทัศน์และคุณภาพจากรุ่นก่อนๆ ของเรามาสู่ปัจจุบันและอนาคต อันเป็นรากฐานของยามาโตะ กรุ๊ปซึ่งประกอบไปด้วยบริษัท ยามาโตะในหลายประเทศ ซึ่งหนึ่งในนั้นได้แก่ บริษัท ยามาโตะ อุนยู (ประเทศไทย)


บริษัท ยามาโตะ อุนยู (ประเทศไทย) ได้ทำการก่อตั้งในประเทศไทยขึ้นในปี 2533 โดยยืดถือค่านิยมหลักตามนโยบายบริษัทแม่ของเราที่ประเทศญี่ปุ่น เรามีเครือข่ายที่ช่วยสนับสนุนด้านโลจีสติกส์ให้เป็นไปอย่างราบรื่น โดยสามารถตรวจสอบสาขาต่างประเทศเกี่ยวกับเราได้ทั้งหมดที่นี่

1.เราทุกคนคือตัวแทนของบริษัท

เราสร้างขึ้นจากแนวคิดที่ว่าผู้คนเป็นตัวแทนของทรัพย์สินที่มีค่ามากกว่าเงิน สิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์ พนักงานของเราไม่ได้เป็นเพียง “ทรัพยากรบุคคล” แต่เป็นทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา เราเข้าใจและเคารพในความจริงที่ว่าพนักงานแต่ละคนนำคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์มาสู่บริษัท

2.ทุกการส่งมอบเราทำด้วยใจ

เราให้บริการและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่ง เราขนส่งมากกว่าสินค้าเพราะเราส่งมอบบริการที่คุณภาพระดับเดียวกันกับญี่ปุ่น เราจึงให้ความสำคัญทั้งกับลูกค้าและพนักงานของเราเพื่อส่งมอบบริการที่ดีเยี่ยม ใส่ใจพนักงานทุกระดับอย่างกระตือรือร้น เพื่อปลูกฝังจิตใต้สำนึกของพนักงานว่า “จะต้องทำอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจและพึ่งพอใจสูงสุด”

3.การทำงานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณคือปณิธานของเรา

พนักงานทุกคนถือเป็นส่วนหนึ่งในบริการของเรา เราจึงต้องผลักดันและให้การสนับสนุน เพื่อให้ตระหนักถึงการดำรงตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม, ชุมชนของพวกเราได้อย่างไร ความรับผิดชอบที่สำคัญในการรักษาคุณภาพในการให้บริการและการขนส่งสินค้าอย่างปลอดภัยคือหัวใจของการทำงานอย่างมืออาชีพและเสริมสร้างองค์กรด้วยจรรยาบรรณอันดี

HISTORY

1990
1991
2006
2014
2017
2018
NOW
1990
CLOSE

ก่อตั้ง

1 เมษายน : บริษัท ยามาโตะ อุนยู (ประเทศไทย) จำกัด.

1991
CLOSE

ย้ายออฟฟิศมา พัฒนาการ

ย้ายออฟฟิศมาพัฒนาการ

2006
CLOSE

ย้ายไป สาขา สุวรรณภูมิ

29 สิงหาคม : ย้ายไปออฟฟิศสุวรรณภูมิ

2014
CLOSE

คลังสินค้า สาขา บางนา

- 1 พฤษภาคม : ก่อตั้งคลังสินค้า สาขา บางนา
- 1 ตุลาคม : สาขา J-Park

2017
CLOSE

สาขา ศรีราชา

1 กันยายน : ก่อตั้ง สาขา ศรีราชา

2018
CLOSE

ได้รับรางวัล

- Regional Award 2018.
- Outstanding Performance Award.
- ISO 9001 (2015) Quality Management (In Thailand).

NOW

COMPLIANCE

การกำกับดูแล

เราก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533
เป็นระยะเวลากว่า 30 ปีที่ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและที่สำคัญที่สุดในธุรกิจโลจิสติกส์คือ ความปลอดภัย
เรามุ่งมั่นเพื่อแก้ปัญหาให้ลูกค้าและสังคมของเราผ่านเทคโนโลยีอันทันสมัยให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันผ่านบริการต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็น TA-Q-BIN ระบบการส่งพัสดุรายบุคคล เน้นพัฒนาระบบเพื่อแก้ปัญหาห่วงโซอุปทานให้กับลูกค้าและสังคมด้วยการใช้เครือข่ายโลจีสติกส์ที่มีครอบคลุมทั่วประเทศญี่ปุ่น
ยามาโตะกรุ๊ปยังคงตั้งเป้าที่จะเป็นบริษัทที่สามารถทำให้สังคมด้านการบริการโลจิสติกส์ยั่งยืนอย่างมีคุณภาพและยึดมั่นในบริการ รวมถึงความปลอดภัยสูงสุดพร้อมทั้งส่งมอบสินค้าของคุณให้คงสภาพ ไม่แตกหักเสียหายด้วยจรรยาบรรณในการให้บริการ

วันนี้ เรากำลังดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาของลูกค้าและสังคมของเราผ่านระบบโลจิสติกส์ในฐานะสมาชิกของโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมด้วยการสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ที่ดีและยืดหยุ่นครอบคลุมทั่วประเทศญี่ปุ่นด้วยการสร้างเครือข่ายลอจิสติกส์ที่ดีและยืดหยุ่นได้
กลุ่มยามาโตะยังคงตั้งเป้าที่จะเป็นบริษัทที่สามารถทำให้ชีวิตของลูกค้าสะดวกสบายยิ่งขึ้นและจัดหาห่วงโซ่อุปทานใหม่ที่ครอบคลุมซึ่งมีส่วนช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจและการจัดการของลูกค้าองค์กรของเรา

Domestic Parcel Delivery
Market Share in Japan
NO.1
TA-Q-BIN Annual Delivery Volume 1.8 BILLION PARCELS
TA-Q-BIN Network Coverage 100% OF JAPAN
Group Employees APPROX. 200K

GLOBAL NETWORK

 

เราเป็นบริษัทที่มีเครือข่ายทั่วโลกที่มีความสามารถในการจัดการพัสดุชิ้นเล็กไปจนถึงการขนส่งชิ้นส่วนที่ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่โดยมีบริษัทในเครือตามภูมิภาคทั่วโลกกว่า 23 ประเทศ โดยเฉพาะในเอเชีย
เราให้บริการอย่างมีคุณภาพสูงด้วยมาตรฐานเดียวกันกับประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งถึงมือลูกค้าทั่วโลก

ไทย
ญี่ปุ่น
อเมริกา
จีน
เวียดนาม
ฮ่องกง
ไต้หวัน
สิงคโปร์
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
อินเดีย
เม็กซิโก
เนเธอร์แลนด์
เบลเยี่ยม
อังกฤษ
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
อิตาลี
สาธารณรัฐเช็ก
ฮังการี
ฟิลิปปินส์
เกาหลี
แคนาดา
พม่า

Swipe left or right