ABOUT US

NO.1
DELIVERY SERVICE
COMPANY IN JAPAN.

ALL FOR THE CUSTOMERS

ปรัชญาการจัดการ

ปรัชญาองค์กรของกลุ่มยามาโตะเริ่มต้นจาก "ค่านิยมหลัก" ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2474 และประกอบด้วยสามเสาหลัก:
"ปรัชญาการจัดการ""จุดยืนขององค์กร" และ "หลักจรรยาบรรณของพนักงาน" แต่ละข้อระบุไว้อย่างชัดเจนดังนี้

1. "ปรัชญาการจัดการ" อธิบายวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม Yamato และทิศทางที่เราควรทำในฐานะองค์กร
2. "จุดยืนขององค์กร" รวมถึงคำมั่นสัญญาที่ Yamato Group มอบให้กับสังคมและสิ่งที่เราจะทำเพื่อเติมเต็มให้สำเร็จ
3. "หลักจรรยาบรรณของพนักงาน" อธิบายวิธีที่พนักงานของกลุ่ม Yamato ควรคิดและดำเนินการในกิจกรรมประจำวันตามหลักปรัชญาองค์กร
Yamato Group แบ่งปันปรัชญาองค์กรนี้กับพนักงานในกลุ่มของเราทุกคน และจะยังคงเป็น
"บริษัทที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน" "บริษัทที่พนักงานของเราสามารถภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งเสมอ" และ "องค์กรที่สังคมไว้วางใจ"

PLAY
PAUSE
SOUND OFF
SOUND ON

CORE VALUE

ค่านิยมหลักของเรา

ค่านิยมหลักของบริษัทแม่ของเราที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งขึ้นในปี 2474 ได้รวมเอาบทเรียนอันทรงคุณค่าทั้งในปัจจุบันและอนาคต เราถือว่าค่านิยมหลักเหล่านี้เป็นจิตวิญญาณที่เปิดตัวบริษัทและจะส่งต่อวิสัยทัศน์และคุณภาพจากรุ่นก่อนๆ ของเรามาสู่ปัจจุบันและอนาคต อันเป็นรากฐานของยามาโตะ กรุ๊ปซึ่งประกอบไปด้วยบริษัท ยามาโตะในหลายประเทศ ซึ่งหนึ่งในนั้นได้แก่ บริษัท ยามาโตะ อุนยู (ประเทศไทย)
บริษัท ยามาโตะ อุนยู (ประเทศไทย) ได้ทำการก่อตั้งในประเทศไทยขึ้นในปี 2533 โดยยืดถือค่านิยมหลักตามนโยบายบริษัทแม่ของเราที่ประเทศญี่ปุ่น

ค่านิยมหลักของเราประกอบไปด้วย

1.เราทุกคนคือตัวแทนของบริษัท

เราสร้างขึ้นจากแนวคิดที่ว่าผู้คนเป็นตัวแทนของทรัพย์สินที่มีค่ามากกว่าเงิน สิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์ พนักงานของเราไม่ได้เป็นเพียง “ทรัพยากรบุคคล” แต่เป็นทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา เราเข้าใจและเคารพในความจริงที่ว่าพนักงานแต่ละคนนำคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์มาสู่บริษัท

2.ทุกการส่งมอบเราทำด้วยใจ

เราให้บริการและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่ง เราขนส่งมากกว่าสินค้าเพราะเราส่งมอบบริการที่คุณภาพระดับเดียวกันกับญี่ปุ่น เราจึงให้ความสำคัญทั้งกับลูกค้าและพนักงานของเราเพื่อส่งมอบบริการที่ดีเยี่ยม ใส่ใจพนักงานทุกระดับอย่างกระตือรือร้น เพื่อปลูกฝังจิตใต้สำนึกของพนักงานว่า “จะต้องทำอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจและพึ่งพอใจสูงสุด”

3.การทำงานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณคือปณิธานของเรา

พนักงานทุกคนถือเป็นส่วนหนึ่งในบริการของเรา เราจึงต้องผลักดันและให้การสนับสนุน เพื่อให้ตระหนักถึงการดำรงตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม, ชุมชนของพวกเราได้อย่างไร ความรับผิดชอบที่สำคัญในการรักษาคุณภาพในการให้บริการและการขนส่งสินค้าอย่างปลอดภัยคือหัวใจของการทำงานอย่างมืออาชีพและเสริมสร้างองค์กรด้วยจรรยาบรรณอันดี

HISTORY

1990
1991
2006
2014
2017
2018
NOW
1990
CLOSE

ก่อตั้ง

1 เมษายน : บริษัท ยามาโตะ อุนยู (ประเทศไทย) จำกัด.

1991
CLOSE

ย้ายออฟฟิศมา พัฒนาการ

ย้ายออฟฟิศมาพัฒนาการ

2006
CLOSE

ย้ายไป สาขา สุวรรณภูมิ

29 สิงหาคม : ย้ายไปออฟฟิศสุวรรณภูมิ

2014
CLOSE

คลังสินค้า สาขา บางนา

- 1 พฤษภาคม : ก่อตั้งคลังสินค้า สาขา บางนา
- 1 ตุลาคม : สาขา J-Park

2017
CLOSE

สาขา ศรีราชา

1 กันยายน : ก่อตั้ง สาขา ศรีราชา

2018
CLOSE

ได้รับรางวัล

- Regional Award 2018.
- Outstanding Performance Award.
- ISO 9001 (2015) Quality Management (In Thailand).

NOW

COMPLIANCE

การกำกับดูแล

เราก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533
เป็นระยะเวลากว่า 30 ปีที่ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและที่สำคัญที่สุดในธุรกิจโลจิสติกส์คือ ความปลอดภัย
เรามุ่งมั่นเพื่อแก้ปัญหาให้ลูกค้าและสังคมของเราผ่านเทคโนโลยีอันทันสมัยให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันผ่านบริการต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็น TA-Q-BIN ระบบการส่งพัสดุรายบุคคล เน้นพัฒนาระบบเพื่อแก้ปัญหาห่วงโซอุปทานให้กับลูกค้าและสังคมด้วยการใช้เครือข่ายโลจีสติกส์ที่มีครอบคลุมทั่วประเทศญี่ปุ่น
ยามาโตะกรุ๊ปยังคงตั้งเป้าที่จะเป็นบริษัทที่สามารถทำให้สังคมด้านการบริการโลจิสติกส์ยั่งยืนอย่างมีคุณภาพและยึดมั่นในบริการ รวมถึงความปลอดภัยสูงสุดพร้อมทั้งส่งมอบสินค้าของคุณให้คงสภาพ ไม่แตกหักเสียหายด้วยจรรยาบรรณในการให้บริการ

วันนี้ เรากำลังดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาของลูกค้าและสังคมของเราผ่านระบบโลจิสติกส์ในฐานะสมาชิกของโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมด้วยการสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ที่ดีและยืดหยุ่นครอบคลุมทั่วประเทศญี่ปุ่นด้วยการสร้างเครือข่ายลอจิสติกส์ที่ดีและยืดหยุ่นได้
กลุ่มยามาโตะยังคงตั้งเป้าที่จะเป็นบริษัทที่สามารถทำให้ชีวิตของลูกค้าสะดวกสบายยิ่งขึ้นและจัดหาห่วงโซ่อุปทานใหม่ที่ครอบคลุมซึ่งมีส่วนช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจและการจัดการของลูกค้าองค์กรของเรา

Domestic Parcel Delivery
Market Share in Japan
NO.1
TA-Q-BIN Annual Delivery Volume 1.8 BILLION PARCELS
TA-Q-BIN Network Coverage 100% OF JAPAN
Group Employees APPROX. 200K

GLOBAL NETWORK

 

เราเป็นบริษัทที่มีเครือข่ายทั่วโลกที่มีความสามารถในการจัดการพัสดุชิ้นเล็กไปจนถึงการขนส่งชิ้นส่วนที่ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่โดยมีบริษัทในเครือตามภูมิภาคทั่วโลกกว่า 23 ประเทศ โดยเฉพาะในเอเชีย
เราให้บริการอย่างมีคุณภาพสูงด้วยมาตรฐานเดียวกันกับประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งถึงมือลูกค้าทั่วโลก

ไทย
ญี่ปุ่น
อเมริกา
จีน
เวียดนาม
ฮ่องกง
ไต้หวัน
สิงคโปร์
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
อินเดีย
เม็กซิโก
เนเธอร์แลนด์
เบลเยี่ยม
อังกฤษ
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
อิตาลี
สาธารณรัฐเช็ก
ฮังการี
ฟิลิปปินส์
เกาหลี
แคนาดา
พม่า

Swipe left or right
 
This site is registered on wpml.org as a development site.