07
 

ขนส่งระหว่างประเทศ
บริการขนส่งข้ามแดนครบวงจร โดย Yamato Unyu (Thailand)

บริการ “ขนส่งระหว่างประเทศ” (Cross Border) เป็นบริการขนส่งข้ามแดนที่ให้บริการ Door to Door แบบครบวงจร ครอบคลุมพื้นที่ภูมิภาคอาเซียนและอินโดจีน ดำเนินการโดย Yamato Unyu (Thailand) ทางเราพร้อมมอบบริการ โดยมีพาร์ทเทอร์มืออาชีพที่มากประสบการณ์อย่าง OTL (Overland Total Logistic Services) ที่จะอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งข้ามแดนให้กับธุรกิจของคุณได้หลากหลายวิธี โดยเน้นการขนส่งทางบกด้วยรถบรรทุกขนาดต่าง ๆ รวมถึงมีบริการ Transit ที่นำเข้า-ส่งออกสินค้าด้วยการเชื่อมต่อการขนส่งทางบกกับการขนส่งทางเรือและทางอากาศ

Yamato Unyu (Thailand) เริ่มให้บริการ ‘ขนส่งระหว่างประเทศ’ ตั้งแต่ปี 2018 โดยเน้นการขนส่งข้ามแดนสำหรับการค้าระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการ (B2B : Business to Business) และเราได้รับความไว้วางใจให้ดูแลและขนส่งสินค้าหลากหลายประเภท เช่น สินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าอุปโภค/บริโภค

นอกจากนี้ บริการขนส่งระหว่างประเทศของ Yamato Unyu (Thailand) ยังได้รับความเชื่อถือจากผู้ใช้บริการมาอย่างยาวนานด้วยความพึงพอใจในจุดเด่นอันหลากหลาย เช่น

 • เป็นบริการแบบ Full Service และ One Stop Service
 • เป็นบริการแบบ Door to Door ที่รับสินค้าตั้งแต่ต้นทางและจัดส่งถึงปลายทางอย่างปลอดภัย
 • มีบริการขนส่งทั้งแบบเต็มคันรถ (FTL) และขนส่งแบบไม่เต็มคันรถ (LTL)
 • มีบริการแบบ Last Mile Delivery ที่สามารถเลือกประเภทของรถบรรทุกที่เหมาะสมต่อการขนส่ง
 • มีบริการเดินพิธีการทางศุลกากร
 • มีใบอนุญาต AEO License เพื่อการขนส่งข้ามแดนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • พนักงานขับรถผ่านการอบรมตามมาตรฐานญี่ปุ่น และมีใบอนุญาตขับรถบรรทุก

ประเภทของบริการ
“ขนส่งระหว่างประเทศ”

สำหรับบริการขนส่งข้ามแดนทางบกของ Yamato Unyu (Thailand) ลูกค้าสามารถเลือกประเภทการขนส่งสินค้าได้ตามความต้องการ โดยเราได้แบ่งการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. ขนส่งข้ามแดนแบบ FTL (Full Truck Load)

หมายถึง บริการขนส่งแบบเต็มคันรถ เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการขนส่งสินค้าปริมาณมากหรือต้องการเหมาตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40’FT , 40’HC และ 45’FT รวมไปถึงรถบรรทุกขนาด 4 ล้อ , 6 ล้อ , 10 ล้อ , รถบรรทุกพ่วง 6 ล้อ , รถบรรทุกพ่วง 10 ล้อ โดยไม่มีการแวะจอดตามศูนย์กระจายสินค้าระหว่างทาง ทำให้มีข้อดีคือสินค้าจะไปถึงปลายทางอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้เรายังมีการจัดการความปลอดภัยระดับสูง เพื่อความปลอดภัยของสินค้าระหว่างการขนส่ง ทั้งนี้ทางเราสามารถปรับรายละเอียดของบริการตามความต้องการของลูกค้าได้ (Custom-made)

2. ขนส่งข้ามแดนแบบ LTL (Less Than Truck Load)

หมายถึง บริการขนส่งแบบไม่เต็มคันรถ เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการขนส่งสินค้าปริมาณไม่มากหรือไม่เต็มคันรถบรรทุก โดยสินค้าจะขนส่งไปในรถบรรทุกหรือตู้คอนเทนเนอร์ร่วมกับผู้ใช้บริการรายอื่น การขนส่งประเภทนี้จึงใช้เวลานานกว่า FTL เนื่องจากต้องแวะจอดตามศูนย์กระจายสินค้าระหว่างทาง และมีรอบการให้บริการในแต่ละสัปดาห์ แต่มีข้อดีคืออัตราค่าบริการต่ำกว่าการขนส่งแบบ FTL

นอกจากนี้ Yamato Unyu (Thailand) ยังมีบริการแบบ ‘Last Mile Delivery’ และ ‘บริการจัดหารถบรรทุกตามความเหมาะสมของสินค้า’ อีกด้วย โดยเราจะจัดประเภทของรถขนส่งให้เหมาะสมต่อปริมาณของสินค้า รวมถึงขั้นตอนการเคลื่อนย้ายสินค้าจากคลังสินค้าของ Yamato Unyu (Thailand) ไปยังจุดหมายปลายทาง

 


พื้นที่ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ

ปัจจุบันบริการขนส่งระหว่างประเทศของ Yamato Unyu (Thailand) ให้บริการขนส่งข้ามแดนครอบคลุม 8 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน-อินโดจีนและรวมถึงจีนกับเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ทั้งนี้เรามีพาร์ทเนอร์มืออาชีพที่ช่วยดูแลการขนส่งสินค้าทุกขั้นตอน เพื่อให้สินค้าจัดส่งไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย

ขนส่งข้ามแดนไทยสู่เมียนมาร์

บริการขนส่งประเภท LTL จากประเทศไทยไปเมียนมา (ใช้เวลา 3-4 วัน)

 • รถบรรทุกออกเดินทางจากกรุงเทพฯทุกเย็นวันจันทร์
 • ขนส่งสินค้าถึงผู้รับในวันพฤหัสบดี - วันศุกร์

 

ขนส่งผ่านแดน

ขนส่งผ่านแดน คือบริการขนส่งสินค้าที่มีการขนส่งจากประเทศหนึ่ง ผ่านเข้าประเทศไทย แล้วขนส่งจากประเทศไทยต่อไปยังประเทศปลายทางอีกประเทศหนึ่ง ทั้งนี้ Yamato Unyu (Thailand) ได้ให้บริการขนส่งผ่านแดนในภูมิภาคอาเซียนและอินโดจีน โดยเป็นการบริการแบบครบวงจร (Full Service)

วิธีการขนส่งใน ‘บริการขนส่งผ่านแดน’ จะแบ่งออกได้ดังนี้

 1. ขนส่งทางบก
 2. ขนส่งทางอากาศ
 3. ขนส่งทางทะเล

ตัวอย่างการขนส่งผ่านแดน : จากย่างกุ้งไปโตเกียว โดยผ่านกรุงเทพฯ

ย่างกุ้ง ► กรุงเทพฯ = ขนส่งทางรถบรรทุก จากนั้น กรุงเทพฯ ► โตเกียว = ขนส่งทางอากาศ

ย่างกุ้ง ► กรุงเทพฯ = ขนส่งทางรถบรรทุก จากนั้น กรุงเทพฯ ► โตเกียว = ขนส่งทางเรือ

 • กระบวนการจัดส่งทั้งหมดใช้เวลาเพียง 6-7 วัน
 • การขนส่งทางทะเลสำหรับสินค้าเทกองหรือสินค้าขนาดใหญ่จากย่างกุ้งไปยังโตเกียว ใช้เวลาประมาณ 23-28 วัน

ขั้นตอนการใช้บริการ “ขนส่งระหว่างประเทศ”

1. ลูกค้าติดต่อสอบถามมาที่ Yamato Unyu (Thailand) เพื่อรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการขนส่ง

2. Yamato Unyu (Thailand) คำนวณค่าใช้จ่ายในการขนส่งและจัดทำใบเสนอราคา

3. เจ้าหน้าที่เข้าไปรับสินค้าและแพ็คสินค้าตามรายละเอียดข้อตกลง

4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการสินค้า, ปริมาณ, น้ำหนัก รวมถึงข้อมูลของสถานที่ต้นทางและปลายทางสำหรับการขนส่งข้ามแดน

5. เจ้าหน้าที่ดำเนินการนำสินค้ามาเก็บไว้ที่คลังสินค้า เตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทาง (ขึ้นอยู่กับประเภทการขนส่งว่าเป็นแบบ FTL หรือ LTL)

6. เมื่อสินค้าไปถึงประเทศปลายทาง เจ้าหน้าที่ของ Yamato Unyu (Thailand) จะดำเนินพิธีการศุลกากร

7. หลังจากผ่านด่านศุลกากร สินค้าจะถูกจัดส่งไปยังจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย


ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

 • ประเทศเมียนมาร์ : 3-4 วัน
 • ประเทศมาเลเซีย : 3-4 วัน
 • ประเทศลาว : 3-4 วัน
 • ประเทศสิงคโปร์  : 3-5 วัน
 • ประเทศเวียดนาม : 2-3 วัน
 • ประเทศกัมพูชา : 2-3 วัน
 • ประเทศจีนและเขตบริหารพิเศษฮ่องกง : 5-10 วัน

ความรวดเร็วในการขนส่งสินค้าผ่านแดนขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าและระยะทางในการขนส่ง โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปรับสินค้าจนถึงวันที่สินค้าไปถึงปลายทาง โดยรวมแล้วจะใช้เวลาประมาณ 3-7 วัน ทางเราขอแนะนำให้ลูกค้าติดต่อล่วงหน้าก่อนถึงวันที่ต้องการขนส่งอย่างน้อย 3-5 วัน เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายการสินค้าและเอกสารด้านศุลกากรก่อนถึงวันขนส่ง


เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

 • ใบรายการซื้อขายสินค้า (Invoice)
 • ใบรายการสินค้า (Packing list)
 • ใบขนสินค้าตามพิธีการศุลกากร
 • ใบตราส่งสินค้า

อัตราค่าบริการ “ขนส่งระหว่างประเทศ”

 • ขนส่งข้ามแดนแบบเต็มคันรถ (FTL) : คำนวณค่าบริการตามจำนวนคันรถและระยะทางรวม
 • ขนส่งข้ามแดนแบบไม่เต็มคันรถ (LTL) : คำนวณค่าบริการตามจำนวนสินค้า, ขนาดของสินค้า (คำนวณเป็นหน่วยลูกบาศก์เมตร) และน้ำหนักของสินค้าต่อคันรถ โดยกำหนดค่าบริการขั้นต่ำที่ 100 กิโลกรัมในการคำนวณค่าขนส่งสินค้า

รายการสินค้าต้องห้าม

 • ยาเสพติด
 • อาวุธ
 • สินค้าอันตราย (สำหรับบริการ LTL เท่านั้น แต่สำหรับบริการ FTL จะต้องพิจารณาความเหมาะสมเป็นกรณี ๆ ไป)
 • สิ่งของผิดกฎหมายตามกฏระเบียบของกรมศุลกากรไทยทุกประเภท

บริการเสริมรับประกันความเสี่ยง

ใบอนุญาตขนส่ง AEO License : ได้รับการรับรองจากกรมขนส่งและกรมศุลกากร เพื่อให้บริการแบบครบวงจรสำหรับการขนส่งข้ามแดนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ระบบ Command and Control Operations : ศูนย์บัญชาการ 4 แห่ง เฝ้าติดตามรถบรรทุกตลอด 24 ชม.

กล้องวงจรปิด CCTV : กล้องวงจรปิดบันทึกอัตโนมัติเมื่อมีการเปิดตู้คอนเทนเนอร์

ระบบติดตาม GPS : GPS ติดตามการเดินทางของรถบรรทุกและตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมระบบ Tracking ที่แจ้งเตือนในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุ : เพิ่มความมั่นใจด้วยประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท หรือลูกค้าอาจซื้อประกันอื่น ๆ เพิ่มเติมได้

ทีมงานมืออาชีพ : มีพนักงานขับรถมากประสบการณ์ 2 คนประจำรถทุกคัน


ข้อมูลติดต่อ Yamato Unyu (Thailand)

 • เบอร์โทรศัพท์ : 02 026 6828 ต่อ 9100 (แผนก Sales)
 • เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. / วันเสาร์ เวลา 08.30-12.00 น. (หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • Facebook : Yamato Unyu – Thailand


FAQ

 

FIND YAMATO COUNTER

Weekday 08.30 - 17.30 / Saturday 08.30 - 12.00

Closed on sunday and public holidays.