04
 

‘คลังสินค้า’ มาตรฐานญี่ปุ่น
โดย Yamato Unyu (Thailand) บริษัทขนส่งสินค้าชั้นนำ

คลังสินค้า (Warehouse) ภายใต้การดำเนินงานของ Yamato Unyu (Thailand) เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2553 โดยให้บริการจัดการคลังสินค้า Inventory Management Service และบริการ Fulfillment Service (Y-LIS) ภายใต้มาตรฐานญี่ปุ่น รวมถึงมอบความสะดวกสบายและรองรับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย, ธุรกิจการค้าและจัดจำหน่าย (Trading), ธุรกิจค้าปลีกในไทย, ธุรกิจ E-Commerce เป็นต้น

ปัจจุบัน Yamato Unyu (Thailand) มีคลังสินค้าจำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาลาดกระบังและสาขาบางนา ครอบคลุมพื้นที่กว่า 5,300 ตารางเมตร ทุกสาขามีพื้นที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม

นอกจากนี้ Yamato Unyu (Thailand) ยังให้ความสำคัญอย่างมากต่อความสะดวกของลูกค้า เราจึงพร้อมจะมอบบริการโดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เช่น ลูกค้าสามารถเลือกสาขาคลังสินค้าได้ด้วยตัวเอง รวมถึงสามารถตรวจสอบประวัติการจัดเก็บสินค้าได้ด้วยระบบจัดการคลังสินค้าออนไลน์ เป็นต้น

ด้วยระบบบริหารจัดการคลังสินค้ามาตรฐานญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเลือกใช้บริการที่สาขาไหน ลูกค้าก็สามารถวางใจได้ถึงบริการที่พร้อมจะมอบความสะดวกและความเป็นมืออาชีพโดย Yamato Unyu (Thailand)

คลังสินค้าของเรา

คลังสินค้าบางนา

 • พื้นที่เก็บสินค้ารวม 2,640 ตารางเมตร
 • Selective pallet rack 1,080 ช่อง น้ำหนักระวางสูงสุดไม่เกิน 1 ตันต่อ pallet
 • น้ำหนักระวางสูงสุด 5 ตัน / 1 ตารางเมตร
 • พื้นที่เก็บสินค้าควบคุมอุณหภูมิ 300 ตารางเมตร

 

คลังสินค้าลาดกระบัง

 • พื้นที่เก็บสินค้ารวม 2,706 ตารางเมตร
 • Selective pallet rack 1,377 ช่อง น้ำหนักระวางสูงสุดไม่เกิน 1 ตันต่อ pallet
 • น้ำหนักระวางสูงสุด 3 ตัน / 1 ตารางเมตร
 • พื้นที่เก็บสินค้าควบคุมอุณหภูมิ 236 ตารางเมตร


บริการของ “คลังสินค้า” โดย Yamato Unyu (Thailand)

1. บริการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า

 • บริหารจัดการตั้งแต่การจัดการคำสั่งซื้อจนถึงการส่งมอบให้กับลูกค้าปลายทางหรือผู้ค้าปลีก
 • สนับสนุนทุกธุรกิจและปรับเปลี่ยนบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ เพื่อการจัดการโลจิสติกส์ที่ดีที่สุด
 • ลดต้นทุนและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของลูกค้าให้ทันต่อความต้องการในปัจจุบัน

 

2. บริการด้านสินค้าขาเข้าและขาออกคลังสินค้า

 • เชื่อมต่อระบบสินค้าคงคลังระหว่างระบบของลูกค้าและระบบของบริษัท
 • สร้างรายการบรรจุภัณฑ์
 • รับสินค้าถึงที่
 • ตรวจสอบ Barcode และ QR Code ของสินค้า
 • ส่งไปยังสถานีบรรจุสำหรับกระบวนการบรรจุ
 • ส่งสินค้าที่บรรจุสำเร็จแล้วไปยังพื้นที่จัดส่ง เพื่อขนส่งไปยังปลายทาง

 

 

3. บริการเพิ่มเติม / Value-added services (VAS)

 • บริหารจัดการสต็อกสินค้า Stock Control Management
 • บริหารจัดการคลังสินค้า Inventory Management Service
 • บริการคลังสินค้า E-Commerce
 • บริการ Pick & Pack Service
 • บริการ Fulfillment Service
 • บริการจัดทำและติดฉลากสินค้า
 • บริการจัดทำป้ายกำกับห่อสินค้า (Shipping mark)
 • บริการออกเอกสารใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินที่คลังสินค้า
 • บริการจัดทำเซ็ตโปรโมชั่น Value Added Service (VAS)
 • บริการจำกัดพื้นที่สำหรับสินค้าบางประเภท เช่น อาหารเสริม อาหาร

 


‘ระบบติดตามออนไลน์-มอบบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า’
จุดเด่นของคลังสินค้า Yamato Unyu (Thailand)

ความโดดเด่นของบริการคลังสินค้าโดย Yamato Unyu (Thailand) คือการปรับเปลี่ยนบริการโดยเน้นความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เรามีบริการออกแบบระบบการจัดเก็บสินค้าตามระบบที่ลูกค้าต้องการด้วยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองภายในองค์กร (In-House Development) รวมถึงให้คำปรึกษาที่เหมาะสมต่อการจัดการสินค้าในคลัง

นอกจากนี้เรายังมีระบบจัดการคลังสินค้าออนไลน์ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตามจำนวนสต็อกสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงตรวจสอบประวัติการนำสินค้าเข้า-ออกจากคลังได้ ลูกค้าจึงสามารถไว้วางใจและเชื่อมั่นในการบริการคลังสินค้าจากเรา

สำหรับสินค้าที่ต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษ เช่น ยาและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ทางเรายินดีให้คำแนะนำและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อยื่นขอใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมถึงช่วยบริหารจัดการสินค้าที่มีวันหมดอายุด้วยบริการแบบ LIFO (Last-in, First-out)

นอกจากนี้ เรายังมีโปรแกรม Y-LIS (Yamato Thai: Logistics Solution): Fulfillment Service ซึ่งเป็นโปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้าที่ Yamato Unyu ประเทศญี่ปุ่นคิดค้นและพัฒนาระบบ In-house ขึ้นเอง โปรแกรมนี้จะช่วยบริหารจัดการคลังสินค้าทั้งระบบ ครอบคลุมการเก็บบันทึกข้อมูล การติดตามการขายแบบอีคอมเมิร์ซ รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลการสั่งของออนไลน์ การดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ และบริการเสริมอื่น ๆ เพื่อรับประกันความปลอดภัย


‘Y-LIS’
หัวใจหลักของโปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้า พัฒนาโดย Yamato Unyu ประเทศไทย

Y-LIS (Yamato Thai: Logistics Solution): Fulfillment Service คือ โปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้าของ Yamato Unyu (Thailand) จุดเด่นของโปรแกรมนี้คือมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ร่วมกับระบบจัดการคลังสินค้า อันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบข้อมูลของสินค้าในคลัง

โปรแกรม Y-LIS ประกอบด้วยระบบบริหารจัดการคลังสินค้าต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

WMS (Warehouse Management System)

ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าที่ใช้บันทึกข้อมูลและประวัติการจัดเก็บสินค้าทั้งขาเข้า-ขาออก โดยมีฟังก์ชันแจ้งเตือนวันหมดอายุและระยะเวลาที่จัดเก็บ เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำรายการสินค้าไปจัดทำโปรโมชันได้ง่าย ผ่านการเช็กสถานะสต็อกสินค้าของตัวเองแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นระบบ In-house ที่ Yamato Unyu (Thailand) พัฒนาขึ้นเอง

 

OMS (Order Management System)

ระบบควบคุมการจัดการคลังสินค้าที่ Yamato Unyu (Thailand) ใช้บริหารจัดการธุรกิจสินค้าแบบ E-Commerce โดยสามารถระบุข้อมูลของสินค้าแต่ละประเภทได้อย่างละเอียด ระบบนี้จะช่วยเชื่อมโยงข้อมูลของคลังสินค้าเข้ากับการสั่งของออนไลน์ผ่านร้านค้าอีคอมเมิร์ซ ทำให้ลูกค้าสามารถติดตามออเดอร์ ประวัติการขาย และประวัติการเบิกสินค้าได้อย่างถูกต้อง

 

TMS (Transportation Management System) transportation
ระบบบริหารจัดการยานพาหนะที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับการติดตามรถขนส่งสินค้า ระบบนี้จะแจ้งข้อมูลของจำนวนรถที่ให้บริการขนส่งในแต่ละวัน รวมถึงประเภทของสินค้าบนรถ พร้อมด้วยรายละเอียดของชื่อพนักงานขับรถและตารางเวลาเดินรถ เพื่อให้สามารถติดตามรถขนส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว

 

RFID (Radio Frequency Identification)

เทคโนโลยีการระบุสินค้าด้วยคลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งสามารถติดตามตำแหน่งและบันทึกข้อมูลของหมายเลขสินค้าจากป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (RFID Tag) ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เทคโนโลยี RFID เป็นหนึ่งในระบบบริหารจัดการคลังสินค้า Inventory Management Service ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างมาก

 

ONE-STOP

ONE-STOP คือรูปแบบการบริการแบบ “รับสินค้า – แพ็คสินค้า – จัดส่ง” โดยพนักงานจะเข้าไปรับสินค้าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น บริษัท, สำนักงาน, โรงงาน, ท่าเรือ ฯลฯ เพื่อนำเข้ามาเก็บที่คลังสินค้า หรือหากลูกค้าต้องการนำสินค้ามาส่งที่คลังด้วยตัวเองก็สามารถทำได้เช่นกัน นอกจากนี้บริการแบบ ONE-STOP ยังช่วยสนับสนุนธุรกิจ E-Commerce ในการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ด้วยโซลูชันที่ปฏิบัติตามคำสั่งซื้ออย่างรวดเร็วและแม่นยำอีกด้วย


ขั้นตอนการใช้บริการ “คลังสินค้า” ของ Yamato Unyu (Thailand)

1. ติดต่อสอบถามเพื่อรับคำปรึกษา

สำหรับขั้นตอนแรก ให้ลูกค้าแจ้งรายละเอียดของสินค้าที่ต้องการใช้บริการคลังสินค้าของ Yamato Unyu (Thailand) เช่น ประเภท ขนาด หรือปริมาณของสินค้า ทางเราจะทำการประเมินพื้นที่ในการจัดเก็บ ลักษณะการบริหารจัดการ รวมถึงบริการคลังสินค้าที่เหมาะสมต่อความต้องการของลูกค้า โดยในขั้นตอนนี้จะยังไม่มีค่าบริการ

2. ประเมินราคาและส่งใบเสนอราคา

หลังจากทาง Yamato Unyu (Thailand) ทราบรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าแล้ว ทางเราจะเริ่มคำนวณพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการจัดเก็บสินค้า จากนั้นจะเป็นขั้นตอนของการส่งใบเสนอราคาให้แก่ลูกค้า เพื่อเตรียมพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนของการให้บริการ

3. ดำเนินการจัดเก็บสินค้า

Yamato Unyu (Thailand) จะเดินทางไปรับสินค้าตามสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนำมาจัดเก็บไว้ที่คลังสินค้าตามสาขาที่เหมาะสม พร้อมทั้งดำเนินการตามข้อตกลงสำหรับการให้บริการ โดยเราจะนำโปรแกรม Y-LIS (Yamato Thai: Logistics Solution): Fulfillment Service เข้ามาช่วยบริหารจัดการคลังสินค้า


รายการสินค้าต้องห้าม

 • สารเคมี
 • อาวุธ
 • สิ่งของผิดกฎหมาย
 • สิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตราย

ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย

 • กล้องวงจรปิดภายในพื้นที่สำนักงานและพื้นที่คลังสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง
 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • เครื่องดับเพลิงภายในพื้นที่ทำงานและสำนักงาน
 • เครื่องตรวจจับควันไฟ
 • ระบบจำกัดพื้นที่และเจ้าหน้าที่สำหรับสินค้าที่มีมูลค่าสูง
 • ประกันสินค้ามาตรฐานญี่ปุ่น

 


ช่องทางการติดต่อ Yamato Unyu (Thailand)

 • เบอร์โทรศัพท์ : 02 026 6828 (ติดต่อหมายเลขภายใน 9101)
 • เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30-17:30 น. / วันเสาร์ เวลา 08:30-12:00 น. (หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • Facebook : Yamato Unyu - Thailand


FAQ

 

บริการคลังสินค้า ร่วมกับบริการขนส่งอื่น ๆ

 • บริการ Multimodal ร่วมกับคลังสินค้า
 • บริการ Intermodal transport ร่วมกับคลังสินค้า
 • บริการคลังสินค้าเขตปลอดอาการ (Free Trade Zone)
 • บริการคลังสินค้าระยะสั้นและระยะยาว

สถานที่ตั้งและแผนที่ของคลังสินค้า ยามาโตะ อุนยู

ไม่รับบริการคลังสินค้าดังนี้

 • บริการสินค้าอันตราย 
 • บริการคลังสินค้าทัณฑ์บน

FIND YAMATO COUNTER

Weekday 08.30 - 17.30 / Saturday 08.30 - 12.00

Closed on sunday and public holidays.