ต้องการใช้บริการของเรา

โปรดจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการกรอกรายละเอียดการจองบริการขนส่งกับเรา

 • หากลูกค้าสนใจที่จะใช้บริการ สามารถดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลที่จำเป็นในการขนส่งได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง

  Download Booking File

ข้อแนะนำในการกรอกแบบฟอร์ม

 • ข้อมูลของ ผู้ส่ง

  *ข้อมูลที่ต้องการ: 1.ชื่อบริษัทหรือชื่อบุคคล* 2.ข้อมูลผู้ติดต่อ*  3.ที่อยู่* 4. เบอร์โทรศัพท์* 5.อีเมล์*
 • สถานที่รับสินค้า

  *ข้อมูลที่ต้องการ: 1.ชื่อบริษัทหรือชื่อบุคคล 2.ข้อมูลผู้ติดต่อ 3.ที่อยู่* 4.เบอร์โทรศัพท์ 4.อีเมล์ 5.สถานที่รับสินค้าและเวลาที่สะดวกให้เข้ารับสินค้า*
 • ข้อมูล”ผู้รับ” (ต้องกรอกในกรณีที่เลือกเป็น “ค่าระวางแบบเก็บเงินปลายทาง” เท่านั้น)

  *ข้อมูลที่ต้องการ (กรณี Freight Collect): 1. ชื่อบริษัทหรือชื่อบุคคล* 2. ข้อมูลผู้ติดต่อ* 3.ที่อยู่* 4.เบอร์โทรศัพท์* 5. อีเมล*
 • สถานที่จัดส่ง

  *ข้อมูลที่ต้องการ: 1.ชื่อบริษัทหรือชื่อบุคคล 2.ข้อมูลผู้ติดต่อ 3.ที่อยู่* 4.เบอร์โทรศัพท์
 • ประเภทการเคลียร์ของและสิทธิพิเศษ

  เลือกข้อเดียวเท่านั้น โดยการใส่ “วงกลม” ลงในช่องที่เลือก
  1. จ่ายภาษีปกติ 2. สิทธิพิเศษBOI 3. ฟรีโซน/เขตการดำเนินการเพื่อส่งออก
  4. พิธีการส่งของกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 5. ใบสุทธินำกลับ (นำกลับหรือซ่อม)
  6. ค้ำประกันค่าภาษีอากรยกเว้นอากรภายใต้อนุสัญญา T.A. 7. การขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ หรือ 29 ทวิ
  8. สิทธิประโยชน์ภาษีมุมน้ำเงิน (บลูคอนเนอร์) 9. สินค้าทรานซิส
  10. หากอื่นๆ กรุณาระบุ
 • เงื่อนไขในการส่งมอบสินค้าระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ

  ค่าระวางแบบเก็บเงินปลายทาง
  1. ExWork-EXW
  2. Free on Board-FOB
  3. Free Carrier-FCA
  ค่าระวางแบบจ่ายเงินล่วงหน้า
  1.Cost Insurance And Freight (CIF) / Carriage And Insurance Paid To(CIP)
  2. Delivered Duty Paid (DDP)
  3. Delivered Duty Unpaid (DDU) / Delivered At Place (DAP)
  *ต้องเลือกเงื่อนไขในการส่งมอบสินค้า โดยลูกค้าสามารถอ้างอิงความหมายได้จากคำอธิบายด้านล่าง
 • ประกัน

  สามารถเลือกมีหรือไม่มีได้ (หากมีต้องใส่มูลค่ารวมทั้งหมดของสินค้า)
 • บริการขนส่งต่าง ๆ (ขนส่งทาอากาศ ขนส่งทางเรือ ขนส่งข้ามแดน)

  1. บริการเลือกโดยการใส่ “สีเหลือง” ในช่องที่เลือก โดยมีตัวเลือกในการขนส่งได้แก่ ขนส่งทาอากาศ ขนส่งทางเรือ ขนส่งข้ามแดน หากเลือกอื่น ๆ โปรดระบุประเภทการขนส่ง
  2. ข้อมูลสถานที่: สถานที่สุดท้ายที่จะส่งมอบให้ผู้ซื้อ (POD), จุดปลายทาง (POD), สถานที่ต้นทางที่ส่งออก (POL)
 • รายละเอียดชิปเม้น (*และอักษรสีแดงคือข้อมูลที่กรอก)

  สินค้า (กรุณาแจ้งรายละเอียด)
  น้ำหนักสุทธิของสินค้าเมื่อรวมบรรจุภัณฑ์ (หน่วยกิโลกรัม)
  จำนวนของแต่ล่ะชิ้นขนาด: ยาว, กว้าง, สูง (หน่วยเซนติเมตร)
  ตัวเลือกอื่นๆ
  – รหัสระบบความสอดคล้อง (HS Code)
  – Net Weight of each item (NWT): น้ำหนักต่อชิ้น
  – Package: หีบห่อ (Package)
 • บริการบรรจุหีบห่อ สามารถเลือก ไม่ต้องการ หรือ ใช้ ด้วยการ “วงกลม” ช่องที่ต้องการใช้บริการ

  กรุณาเลือกบรรจุหีบห่อต้องการ: สำหรับคำขอพิเศษ โปรดกรอกข้อมูลและทีมขายจะติดต่อคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
  1. พาเลท: วัสดุทำจากไม้ได้รับการฆ่าเชื้อสำหรับสินค้าน้ำหนักมากกว่า 20 กิโลกรัม สามารถให้พาเลทที่กำหนดเองได้โดยพิจารณาจากขนาดของสินค้า
  2. กล่องลัง: วัสดุทำจากกระดาษหนาสำหรับสินค้าน้ำหนักน้อยกว่า 20 กิโลกรัม
  3. พาเลทและกล่องลัง: สำหรับสินค้าทั่วไปที่ต้องการบรรจุหีบห่อด้วยกล่องลังและวางไว้ในพาเลท
  4. กล่อง UN 4G: กล่องได้รับการรับรองตามมาตรฐานของสหประชาชาติสำหรับการขนส่งสินค้าอันตราย
  5. ลังไม้: กล่องบรรจุซึ่งมีด้านกลมเหลี่ยมทั้งหมด มีชั้นไม้คลุมและมั่นคงเต็มที่ ไม่มีช่องว่างหรือช่องว่างที่เห็นภายในลังได้ เป็นไปตามขนาดที่กำหนดได้ วัสดุทำจากไม้ได้รับการฆ่าเชื้อ
  6. กระบอกไม้: กระบอกหีบห่อที่มีด้านข้างเป็นแผ่นไม้ ทำให้สินค้าสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน กระบอกไม้เป็นตัวเลือกที่ดีเมื่อต้องการช่วยให้การตรวจสอบของศุลกากรเป็นไปอย่างสะดวกและลดความจำเป็นในการห่อหุ้มสินค้าใหม่หลังจากผ่านการตรวจสอบแล้ว สามารถปรับขนาดได้ วัสดุเป็นไม้ซึ่งได้รับการฆ่าเชื้อ
 • การโหลดและติดตั้งเครื่องมือควบคุมสินค้า

  *เลือกประเภทคอนเทนเนอร์: หากอื่นๆ กรุณาระบุ
  *ขนาดและจำนวนคอนเทนเนอร์: 20/40, 40HQ, Open Top, Flat Rack และ Reefer
  1. คอนเทนเนอร์แห้ง: เป็นคอนเทนเนอร์ปกติที่ใช้ในการขนส่งสินค้าแห้งที่ไม่ได้มีความไวต่ออุณหภูมิ
  2. คอนเทนเนอร์แบบ Flat Rack: เป็นคอนเทนเนอร์ที่ไม่มีฝาบนและมีเพียง 2 ด้านเพื่อให้สามารถรับ-ส่งหรือวางสินค้าที่มีน้ำหนักหนักได้จากด้านบนหรือด้านข้าง
  3. คอนเทนเนอร์แบบ Open Top: เป็นคอนเทนเนอร์ประเภท Dry Storage โดยไม่มีฝาบน จึงทำให้สามารถโหลดสินค้าขนาดใหญ่หรือโครงสร้างที่สูงกว่าความสูงของคอนเทนเนอร์ได้โดยง่าย
  4. คอนเทนเนอร์แรงดันต่ำ: เป็นคอนเทนเนอร์ที่มีการควบคุมอุณหภูมิในตัวเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าที่ต้องการอุณหภูมิที่เป็นไปตามเงื่อนไข เช่น ผลไม้และผักที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิเพื่อรักษาคุณภาพสินค้า คอนเทนเนอร์แรงดันต่ำสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -65 องศาไปจนถึง 40 องศา
 • ข้อมูลอ้างอิงจากผู้ส่ง

  ถ้าหากเลือก Freight Prepaid ไม่จำเป็นต้องกรอก แต่ถ้าเลือก Freight Collect จำเป็นต้องกรอก
 • คำร้องขอพิเศษ

  กรุณาเลือกหากมีสิทธิพิเศษอื่น ๆ เช่น Custom Clearance at Free Zone,
  Danger Goods, Form (JTEPA, D, E,CO & RCEP etc.)
 • เอกสาร

  โปรดแนบใบใบแจ้งหนี้ (Invoice) และเอกสารแสดงรายการ (Packing List)
 • หมายเหตุ โปรดเขียนรายละเอียดอื่น ๆ ที่ต้องการ

เงื่อนไขในการส่งมอบสินค้าระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ หรือที่เรียกว่า Incoterms

1) การรับสินค้าแบบ  Freight Collect : การเรียกเก็บเงินค่าบริการขนส่งสินค้าทั้งหมดกับผู้รับสินค้าปลายทาง/ผู้ซื้อสินค้า

 • Ex Works Incoterms (EXW): ผู้ขาย/ผู้ส่งสินค้าจัดเตรียมสินค้า ณ สถานที่ที่ตกลงไว้และผู้ซื้อ/ผู้รับสินค้าปลายทางรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าจากสถานที่ต้นทาง
 • Free On Board Incoterms (FOB): ผู้ขาย/ผู้ส่งสินค้าต้นทางรับผิดชอบตั้งแต่การส่งมอบสินค้าบนเรือและดำเนินการพิธีการส่งออก
 • Free Carrier Incoterms (FCA):ผู้ขาย/ผู้ส่งสินค้าต้นทางส่งมอบสินค้าและดำเนินการพิธีการส่งออก โดยผู้ซื้อ/ผู้รับสินค้าปลายทางชำระค่าขนส่งสินค้าและบริการทั้งหมดตามที่ตกลงกัน

2) การรับสินค้าแบบ Freight Prepaid: ผู้ขาย/ผู้ส่งสินค้าต้นทางดำเนินการชำระเงินค่าบริการขนส่งสินค้า

 • Cost Insurance & Freight Incoterms (CIF):ผู้ขายส่งมอบสินค้าบนเรือที่ต้นทางและดำเนินชำระค่าใช้จ่ายตั้งแต่ค่าขนส่งสินค้าไปท่าเรือปลายทาง เมื่อสินค้าถึงท่าเรือปลายทาง ความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายจะถูกส่งไปยังผู้ซื้อสินค้า
 • Carriage And Insurance Paid To Incoterms (CIP): ผู้ขาย/ผู้ส่งสินค้าดำเนินการขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ที่ตกลงไว้กับผู้ซื้อ และชำระค่าขนส่ง โดยความเสี่ยงจะถ่ายโอนไปยังผู้ซื้อเมื่อขนส่งสินค้าไปสถานที่ขนส่งปลายทาง
 • Delivered Duty Unpaid Incoterms (DDU):ผู้ขายมีความรับผิดชอบในการขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ปลายทางและค่าใช้จ่ายในการขนส่งและค่าพิธีการนำเข้า ผู้รับสินค้า/ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับค่าอากรนำเข้า หมายเหตุ: Free House Delivery (ค่าใช้จ่ายทั้งหมดถูกชำระโดยผู้รับสินค้าตั้งแต่ค่าอากร และค่าภาษี
 • Delivered At Place Incoterms (DAP): ผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นค่าอากร ค่าภาษี และค่าพิธีการ ซึ่งเงื่อนไขนี้สามารถเป็นโมฆะถ้าผู้ขายสินค้าไม่มีใบอนุญาตนำเข้า หมายเหตุ: Free House Delivery (ค่าใช้จ่ายทั้งหมดถูกชำระโดยผู้รับสินค้าตั้งแต่ค่าอากร และค่าภาษี)