การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ Multimodal & Intermodal คืออะไร?

/ 5 เม.ย. 2023 / share

  • Multimodal Transport คือการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจากต้นทางไปยังปลายทางโดยใช้ประเภทการขนส่งแบบต่างๆ ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ รวมไปถึงทางราง ภายใต้ผู้ให้บริการรายเดียวหรือต่างบริษัท ดังนั้นกิจกรรมทั้งหมดจึงอยู่ภายใต้สัญญาฉบับเดียว จึงทำให้สามารถติดตามการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการประสานงานกรณีเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่งสินค้าเนื่องจากไม่มีพ่อค้าคนกลาง ในแง่บริษัทจึงสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายอื่นๆได้ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ Multimodal Transport จึงจัดเป็นการขนส่งที่สามารถลดต้นทุนของบริษัทได้ในหลายๆทาง เพราะรูปแบบการคิดอัตราค่าขนส่งคิดเป็นแบบอัตราค่าขนส่งเดียวตลอดเส้นทาง (Single Rate)
  • Intermodal Transport คือการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เฉกเช่นเดียวกับMultimodal Transport เพียงแต่จะแตกต่างกันตอนที่ทำสัญญาจะต้องแยกตามประเภทตามผู้ให้บริการขนส่งหลายราย จึงอาจเกิดความเสี่ยงสูงกว่าการขนส่งแบบMultimodal Transport หากเกิดความเสียหายหรือสูญหายระหว่างการขนส่งซึ่งจะทำให้หาผู้รับผิดชอบได้ยากกว่า นอกจากนี้การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบMultimodal Transport ยังช่วยให้สินค้าได้ไม่ช้าหรือเร็วเกินไป อันก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้า
  • ทั้งนี้หากสนใจใช้บริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ สามารถเลือกใช้ได้ทั้ง Multimodal & Intermodal Transport กับเราโดยสามารถตรวจสอบบริการต่างๆ ทั้งหมดของเราได้ที่ https://www.yamatothai.com/service/
    หมายเหตุ Intermodal Transport ของบริษัท ยามาโตะ อุนยู (ประเทศไทย) มีบริการในส่วนการขนส่งออกจากไทยเท่านั้น สำหรับการเปลี่ยนโหมดขนส่งไปยังต่างประเทศ ลูกค้าจะต้องดำเนินการติดต่อผู้ให้บริการขนส่งในต่างประเทศแต่ละช่วงของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบด้วยตนเอง

READ OTHER

 
แชร์

แจ้งเตือนการหลอกลวง